Avukatlık & Hukuki Danışmanlık & Arabuluculuk

Telefon

(0212) 582 86 80

 • AİLE HUKUKU

  – ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASI
  – ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI VE PROTOKOLÜNÜN HAZIRLANMASI
  – NAFAKA DAVASI
  – AİLE KONUTU ŞERHİ DAVASI
  – VELAYET VE VERASET DAVALARI
  – MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI
  – MAL REJİMLERİ VE EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA DAVALARI
  – EVLİLİK DIŞI DOĞAN ÇOCUK İLE BABA ARASINDAKİ SOYBAĞININ TESİSİ
  – YURT DIŞINDAKİ TÜRK VATANDAŞLARININ BOŞANMA KARARLARININ TANINMASI VE TENFİZİ

 • İCRA VE İFLAS HUKUKU

  -İCRA VE İFLAS TAKİBİ
  -İFLASIN ERTELENMESİ DAVASI
  -İLAMLI VE İLAMSIZ TAKİP
  -İTİRAZIN İPTALİ VE KALDIRILMASI DAVALARI
  -MENFİ TESPİT DAVASI
  -İSTİHKAK DAVASI

 • İDARE VE VERGİ HUKUKU

  -İDARİ İŞLEMLERİN İPTALİNE İLİŞKİN DAVALAR
  -TAM YARGI DAVALARI
  -İDARİ PARA CEZALARININ İPTALİ DAVALARI
  -HUKUKİ EL ATMAYA DAYALI KAMULAŞTIRMA DAVALARI
  -VERGİ VE GÜMRÜK DAVALARI

 • GAYRİMENKUL VE İNŞAAT HUKUKU

  -TAPU İPTALİ VE TESCİLİ DAVASI
  -KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ
  -ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ
  -GELİR PAYLAŞIMLI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ
  -FİİLİ EL ATMADAN KAYNAKLI KAMULAŞTIRMA DAVALARI
  -ORTAKLĞIN GİDERİLMESİ DAVALARI
  -ŞUF’A HAKKININ KULLANIMINA İLİŞKİN DAVALAR
  -SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMELERİ
  -KİRA SÖZLEŞMELERİ
  -TAHLİYE DAVALARI
  -İPOTEK VE TEMİNAT KAYNAKLI DAVALAR
  -TESPİT DAVASI

 • MİRAS HUKUKU

  -MİRASÇILIK BELGESİ ALIMI
  -VASİYATNAME TANZİMİ
  -VASİYETNAME İPTALİ
  -MİRASÇILIK BELGESİNİN İPTALİ DAVASI
  -MİRASIN REDDİ DAVALARI
  -MİRASIN HÜKMEN REDDİ DAVALARI
  -TENKİS DAVASI
  -ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ
  -MİRAS TAKSİM DAVASI
  -MURİSİN MUVAZAALI İŞLEMLERİNİN İPTALİ

 • CEZA HUKUKU

  -ŞİKAYET DİLEKÇELERİNİN VE SUÇ DUYURULARININ HAZIRLANMASI
  – MÜŞTEKİ /KATILAN VEKİLLİĞİ
  – TAKİPSİZLİK KARARLARINA İTİRAZ
  – MAĞDUR VE MÜŞTEKİLERE HUKUKİ YARDIM

 • TAZMİNAT VE SİGORTA HUKUKU

  – HAKSIZ FİİLDEN KAYNAKLANA MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVALARI
  – TRAFİK KAZASI NEDENİYLE MADDİ MENEVİ TAZMİNAT DAVALARI
  – DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNAT DAVALARI
  – SİGORTA İLE İLGİLİ TAZMİNAT DAVALARI
  – KASKO SİGORTSAINA DAYALI DAVALAR
  – CAN KAYBINDAN DOĞAN SİGORTA DAVALARI
  – YANGINDAN DOĞAN TAZMİNAT VE SİGORTA DAVALARI
  – TIBBİ UYGULAMA HATASINDAN KAYNAKLANAN SİGORTA DAVALARI
  – HEKİM/DOKTOR HATALARI NEDENİYLE AÇILAN TAZMİNAT DAVALARI

 • SÖZLEŞMELER HUKUKU

  – SÖZLEŞME HAZIRLAMAK, DÜZELTMEK VE MÜZAKERELERİ YÜRÜTMEK
  – HİZMET SÖZLEŞMELERİNİN HAZIRLANMASI
  – TİCARİ KURULUŞLARIN HİSSEDARLIK, ACENTA, DİSTRBÜTÖRLÜK, LİSANS SÖZLEŞMELERİ..
  – HER TÜRLÜ ALIM SATIM SÖZLEŞMELERİ

 • FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU

  – ESER SAHİBİNİN TESPİTİ
  – TECAVÜZÜN TESPİTİ DAVASI
  – TECAVÜZÜN MENİ
  – TECAVÜZÜN REF’İ DAVASI
  – MANEVİ TAZMİNAT DAVALARI
  – ŞAHSİ MADDİ VE MANEVİ HAKLARA TECAVÜZ HALİNDE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVALARI
  – MARKA VE PATENT DAVALARI

 • İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

  – BELİRLİ/BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMLERİNİN DÜZENLENMESİ
  – KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI
  – İŞE İADE DAVASI
  – İŞ KAZASINA DAYALI MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVALARI
  – HİZMET TESPİT DAVALARI

 • TÜKETİCİ HUKUKU

  – AYIPLI MALDAN KAYNAKLANAN DAVALAR
  – AYIPLI HİZMETTEN KAYNAKLANA DAVALAR
  – TÜKETİCİ HAKLARININ KORUNMASI
  – TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE BAŞVURULMASI
  – TÜKETİCİ MAHKEMELERİNDE DAVALARIN AÇILMASI

Özel avukatlık hizmeti almak için hemen iletişime geçin

Özel avukatlık hizmeti almak için hemen iletişime geçin

İletişim
Open chat